Ce cantitate de Zn în grame şi moli poate fi atacată de 196g H2SO4. Ce cantitate de ZnSO4 rezultă?


Răspuns: 0