Cate este volumul unui corp din plumb, care are masa m= 454 g ?


Răspuns: 0