Dându-se 3 numere, a, b și c, sarcina ta este să determini dacă tripletul (a,b,c) cu a<b<c respectă următoarea condiţie: a2+b2=c2.De la tastatură se vor citi cele trei numere naturale a,b,c.Pe ecran se va afişa DA, în cazul în care cele trei numere respectă condiţia dată, sau NU, în caz contrar.Restricţii şi precizări 1 <= a, b, c <= 1000


Răspuns: 0