Calculează 234567÷4567890 dau coroana


Răspuns: 1
0.0513513 este raspunsul