Diferența a doua numere este egala cu dublul nr. 7. Daca adun numerele, obțin 30. Afla-le!


Răspuns: 1
2•7=14
30-14=16
30-16=14
16+14= 30