A)Filologie şi ştiințe sociale face parte din profilul ....... filera ...... .


Răspuns: 1
Din profilul uman filiera teoretica