Cati moli de KMnO4 se consuma la oxidarea in mediu acid a unui mol de 2 butena?


Răspuns: 0