Variabilele x, y și z sunt de tip întreg și memorează câte un număr natural nenul. Dacă expresia C/C++ alăturată are valoarea 1, indicați șirul crescător format cu valorile acestor variabile, în ordinea precizata mai jos !(z<=y) && y>x; a. x, y, z b. y, z, x c. z, x, y d. z, y, x Explicatie va rog!!


Răspuns: 0