Scrieți un program care verifică dacă un număr natural n este par și are ultima cifra diferita de 8. Ex1: dacă n-28 se va afișa NU Ex2: Dacă n=16 se va afișa DA


Răspuns: 0