Casifica in tre grupe, conform regiunii de origine, speciile de plante:


Răspuns: 0