Completează textul:planul inclinat este un mecanism cu ..... daca frecarile sunt neglijate un corp poate fi ridicat uniform pe un plan inclinat cu o forță a căreia mărime este mai ........ decît valuarea greutăți corpului DAU COROANa


Răspuns: 0