Elaborați un cod al regurilor de securitate a vieții în școală sau în comunitate . De ce ați formulat anume aceste reguli ? Argumentați .


Răspuns: 0