Să se scrie un program care citeşte de la tastatură un număr natural n şi apoi un şir de n numere naturale şi determină media aritmetică a celor prime.


Răspuns: 1
Programul este Microsoft Excel