Sulfatul de cupru 2 in cantitati mici se foloseste in calitate de catalizator care accelereaza procesul de formare a hemoglobinei de aceea el se utilizeaza pentru tratarea anemiei fie sub forma de granule homeopatice , fie in componenta preparatelor polivitaminice complexe. Calculeaza cantitatea de substanta si masa sulfatului de cupru 2 care se formeaza la interactiunea oxidului de cupru 2 cu masa de 160 g cu acid sulfuric.


Răspuns: 1
CuO + H2SO4 => CuSO4 + H2O

MCuO=80g/mol

n=m/M=160/80=2 moli CuO

Reactia este mol la mol, deci se vor obtine tot 2 moli CuSO4

MCuSO4=160g/mol

m CuSO4=160*2=