In C++Se consideră subprogramul pr, care primeşte prin intermediul parametrului a un număr natural nenul cu cel mult 9 cifre şi returnează 1 dacă numărul este prim şi 0 în caz contrar.


Răspuns: 0