Se dă o matrice cu n linii și m coloane și elemente numere naturale. Să se determine câte perechi de linii consecutive din matrice sunt identice.


Răspuns: 1
Int main()
{
int i,j,n,m,a[50][50],k=0;    // depinde de dimensiunea care ti se cere
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=m;j++)
cin>>a[i][j];
for(i=1;i<n;i++)
for(j=1;j<=m;j++)
if(a[i][j]==a[i+1][j])
k++;
cout<<k;
return 0;
}