Precizează virtuțile Sfântului Ioan Botezatorul si motivează necesitatea însușirii lor pentru mântuire.


Răspuns: 0