Sa se calculeze cantitatea de oxigen necesar transformării unei placi de Mg de dimensiunile 10 cm• 4 cm• 1 cm in oxid de Magneziu (pMg= 1,74 g/cm3)


Răspuns: 0