Redactează un text cu titlul ,,Aș vrea să fiu ca...",prin care să-ți evidențiezi atitudinea față de o personalitatea din trecut și față de faptele sale.


Răspuns: 1
Redactează un text cu titlul ,,Aș vrea să fiu ca..."AlexandruIoanCuza,prin care să-ți evidențiezi atitudinea față de o personalitatea din trecut și față de faptele sale.