Calculati aria triunghiului ABC stiind ca AB=10cm,AC=12cm si masura unghiului A=30°.Imi trebuie urgent


Răspuns: 1
Este o formula care ne spune ca aria triunghiului este produsul a doua laturi ori sinusul unghiului dintre ele....deci Aria=AB *AC*sin A impartit la 2 si inlocuim
A=10*12*0,5:2=30