Un cub cu latura de 8 cm suspendat de un resort cu constanta elastică k=270 N/m îl alungește cu 51,2mm .Care este densitatea cubului?Din ce material este confecționat cubul? (g=10 N/kg) REPEDE VĂ ROGGGG DAU COROANĂ !❤


Răspuns: 0