Un rezervor cu lungimea 3m, latimea 2m si inaltimea 1m trebuie umplut cu acid azotic de concentratie 36 % si densitate 1,255 g /ml. Pentru obtinerea acestei solutii se folosesc 2 solutii de concentratii c1= 50% respectiv c2 =15% calculati cantitatea de acid azotic necesara pentru a obtine solutia de cconcentratie 36% necesara pentru umplerea rezervorului


Răspuns: 1
Sa presupunem V = 1L

ro = ms/V = > ms = 1000×1,255 = 1255g sol. HNO3

c1 = 50%...............ms1 = 21 parti sol. 50%
cf = 36%
c2 =15%................ms2 = 14 parti sol. 15%

35 parti sol......ms1= 21 parti...ms2 = 14 parti..
1255g...............ms1 = 753g.......ms2 = 502g

C1 = md1/ms1×100 => md1 = 50×753/100 = 376,5g HNO3
C2 = md2/ms2×100 => md2 = 15×502/100 = 75,3g HNO3

md total = 451,8g HNO3

n HNO3 total = 7,171 moli

Nu sunt sigur daca asta e rezolvarea