Prin soluția de hidroxid de sodiu cu volumul 200 ml partea de masă 20% si p=1,225 g/ml s-a trecut curent electric continuu. Pe parcursul electrolizei la catod s-au degajat 4,48 l de gaz(c.n.). Calculați partea de masă a solutieitde hidroxid de sodiu după deconectarea curentului electric.


Răspuns: 0