Media aritmetică a numerelor n si 2013 este un nr natural. Precizati daca n este par sau impar.


Răspuns: 0